Jeugdzeilen - Welkom op de website van WatersportVereniging Amsterdam

Opgericht 27 Januari 1918
Lid Watersportverbond
Watersport Vereniging "Amsterdam" 100 jaar!!
Ga naar de inhoud

Jeugdzeilen

Jeugdzeilen

Jeugdzeilen bij WatersportVereniging "Amsterdam"

Zeilen leren is spelen met boot, wind en water. Je moet leren kijken, horen en voelen wat wind en water met de boot doen en daarbij voortdurend zoeken naar het juiste evenwicht. Je meet je krachten aan die van de natuur. Eén van de eerste dingen die je leert, is hoe je de boot onder wisselende omstandigheden kunt krijgen waar je hem hebben wilt. Een fantastische ervaring!

Voor € 13,95 per jaar ben je jeugdlid van WatersportVereniging "Amsterdam", aangesloten bij het Watersportverbond en kun je leren zeilen. Je krijgt zes keer per jaar ons clubblad
“WVACTUEEL.
Je kunt meedoen als je 7 jaar bent en in bezit van een reddingsvest en zwemdiploma.
Van ouders/verzorgers wordt een actieve inbreng bij onze jeugdzeilactiviteiten verwacht.

Klik voor het aanmelden van het jeugdlidmaatschap op de knop "lid worden".
Leden en ouders die als begeleider willen assisteren bij het jeugdzeilen kunnen zich melden bij de jeugdzeilcommissie:

Deelname aan het jeugdzeilen geschiedt altijd geheel op eigen risico.
Noch Watersportvereniging Amsterdam, noch haar bestuur, noch haar jeugdzeilcommissie is aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens deelname aan het jeugdzeilen in welke vorm en hoe dan ook ontstaan.

WatersportVereniging "Amsterdam" heeft een aantal Optimisten en 4 Lasers.
Deze bootjes zijn opgeslagen in overdekte ruimte. Er zijn 2 begeleidingsboten.
Tevens hebben we 2 centaurs waarvan we gebruik kunnen maken. Leden kunnen na toestemming hier ook gebruuik van maken tegen een kleine vergoeding welke weer wordt geinvesteerd in de jeugd.
Terug naar de inhoud