Lid worden? - Welkom op de website van WatersportVereniging Amsterdam

Opgericht 27 Januari 1918
Lid Watersportverbond
Watersport Vereniging "Amsterdam" 100 jaar!!
Ga naar de inhoud

Lid worden?


Informatie over ligplaats en/of lidmaatschap.

Personen die aangeven interesse te hebben in een ligplaats bij de WVA of het lidmaatschap van de WVA adviseren wij om als volgt te handelen.
Neem contact op met onze schepencommissaris via;
e-mail adres: schepencommissaris@wvamsterdam.info                                            
of,
Dhr. R.J.P. Vaarberg
Goereesepad 89
1181 EN Amstelveen
Hij kan informatie verschaffen over de beschikbaarheid van ligplaatsen.

Mocht het resultaat van uw contact zijn dat u lid wilt worden van de WVA stuur dan uw naam, adres en woonplaatsgegevens aan onze secretaris/ledenadministrateur via;  
e-mail adres: secretaris@wvamsterdam.info                                                             
of,
Dhr. R. Faas
Hij stuurt u dan een inschrijfformulier voor het verkrijgen van het kandidaat lidmaatschap en een tarievenlijst met een begeleidend schrijven toe.
U vult het inschrijfformulier volledig in en stuurt dit naar de secretaris.
Terug naar de inhoud