Tarieven - Welkom op de website van WatersportVereniging Amsterdam

Opgericht 27 Januari 1918
Lid Watersportverbond
Watersport Vereniging "Amsterdam" 100 jaar!!
Ga naar de inhoud

Tarieven


WATERSPORTVERENIGING “AMSTERDAM”
                               Tarievenlijst 2019 (incl. btw)
Vereniging
Contrebutie
            -  Lid                                                                   € 61,00 per jaar
          - Afdracht Watersportverbond                   € 20,50 per jaar
          - Aspirant- lid                                          € 30,00 per jaar
          - Afdracht Watersportverbond                   € 10,25 per jaar
Aspirant-lid tot en met het jaar waarin de 18- jarige leeftijd wordt bereikt.
Leden die dagonderwijs genieten en die op 1 januari nog geen 23 jaar oud zijn, genieten op de
contributie over het aanvangende jaar een reductie van € 10,00 en betalen € 51,00, mits vooraf een
verzoek aan de penningmeester is gedaan onder opgave van de instelling waar het onderwijs wordt
genoten met bewijsstuk.

ENTREEGELD (Eenmalig)
- Lid                                                              € 50,00
- Aspirant- lid                                                 €  nihil
Donateurs
Bijdrage minimaal                                               € 61,00 per jaar

Watersportverbond
Volwassen                                                             € 20,50
Jeugd/ Gezinslid                                                     € 10.25

HAVEN
Berging
Alle tarieven welke zijn uitgedrukt in een bedrag per m2, inclusief btw, worden berekend over het
product van de grootste lengte en de grootste breedte van het schip (inclusief uitrusting) naar boven
afgerond op een halve m2. Minimaal te betalen oppervlakte bedraagt 4 m2 voor elk schip in de haven.

Walstroomgebruik (zomer/winter) € 0,30 kWh

Wifigebruik (zomer/winter) Leden/passanten €  nihil

Mastenopslag
- Leden vast bedrag € 50,00 per jaar

Huur vak in Romney loods
- Leden € 12,50 per vak per jaar

Schepenregister het tarief is gelijk aan dat van de zomerberging in het water

Onderstoppingsmateriaal (huur/opslag)
- Passanten (vast bedrag) € 31,05
- Leden opslag eigen materiaal € 31,26 per m2 per jaar
- Leden tijdelijk bedrag huur winterberging loods/land € 31,05

Zomerberging
- In het water/op het land per m2 € 17,85
- In de loods per m2 € 17,85
- In de loods op eigen trailer per m2 € 17,85
Voor schepen die na 1 augustus in de haven komen, wordt het halve tarief in rekening gebracht.
Voor bijboten/trailers geldt minimaal 4 m2.
- Parkeren trailer zonder schip op haventerrein per m2 € 17,85
- Parkeren auto op haventerrein op de daarvoor bestemde plaatsen € 50,00
- Dagparkeren na toestemming havenmeester, per dag € 10,00
Winterberging
- In de loods (incl. hellingen en hoge drukspuit) per m2 € 24,35
- Op het land (incl. hellingen en hoge drukspuit) per m2 € 17,23
- In het water (excl. Hellingen en hoge drukspuit) per m2 € 10,00
- Op de jollenhelling per m2 € 17,23
- Op het land (eigen trailer) per m2 € 17,23

Tijdelijke berging loods
- Per dag (per strekkende meter) per meter €   1,00
Voor leden met zomerstalling in de haven met een
maximum van de prijs van hun zomerstalling
- Overige leden en leden bevriende watersportverenigingen per meter €   1,50

Passanten
- Tarief per strekkende meter per dag incl. walstroom en wifi per meter €   2,00


Apart Gebruik Hijskranen/Botenlift Naast Berging
Hellingen
- Voor leden kort hellingen alleen land (+/- 24 uur) per keer € 81,50
Het bestuur beslist of een schip gezien vorm en afmetingen daarvan en gezien de beschikbare accommodatie, voor hellingen in aanmerking komt.

Hijskraan Jollenhelling (tot 950 kilo)
- Leden WVA € nihil
- Anderen met hulp havenmeester per keer (in en uithalen) € 81,50

Mobiele hijskraan/Mobiele Marine Travellift
- Leden WVA met hulp havenmeester per keer (in en uithalen) € 81,50
- Anderen met hulp havenmeester per keer (in en uithalen) € 81,50 +
Tarief havenmeester € 80,00 = € 161,50

Algemeen
- Hellingwerkzaamheden anders dan bij winterberging worden alleen onder verantwoordelijkheid van de havenmeester uitgevoerd. Voor havenmeester kan ook worden gelezen: leden die door het bestuur zijn aangewezen om de betreffende werkzaamheden uit te mogen voeren.
- Wijzigen voor inschrijven zomer- of winterberging altijd via het Mutatieformulier Berging op de website.
- Inschrijven voor hellingen in het inschrijvingsboek bij de havenmeester.


Bestuur
Website: www.wvamsterdam.com
Toewijzing ligplaatsen conform artikel 3 van het Regelement van de Jachthaven.

Terug naar de inhoud